Konsultacje i porady psychologiczne

Konsultacje psychologiczne:

Terapeuta i klient przyglądają się problemowi w kontekście aktualnej sytuacji, w jakiej się znajduje osoba oraz historii jej życia. W trakcie konsultacji klient ma okazję zorientowania się w stylu pracy psychologa oraz dowiedzenia się o formach pracy optymalnych z punktu widzenia zgłaszanego problemu.

 

Porada psychologiczna: Zajmuje od kilku do kilkunastu spotkań, w czasie których klient razem z terapeutą poszukują sposobów rozwiązania problemu, którego dotyczy zgłoszenie. Najczęściej osoby zgłaszają się po poradę psychologiczną w kontekście aktualnej lub zamierzonej zmiany, tj. rozwód, utrata lub zmiana pracy, trudności adaptacyjne w nowym środowisku, planowanie przeprowadzki do innego miasta/ kraju, planowanych zmianach tj. wejście w związek małżeński czy urodzenia dziecka, a także w tzw. kryzysach rozwojowych, np. kryzysie wieku średniego. Terapeuta łącznie z klientem zastanawiają się nad tym, jakie są możliwe sposoby na poradzenie sobie z dana sytuacją, oglądają problem w różnych perspektyw. Osoba przy wsparciu psychologa podejmuje najlepszą dla siebie decyzję.