Interwencja Kryzysowa

Terapeuta koncentruje się wówczas na pomocy osobie w celu redukcji napięcia i konstruktywnego rozwiązania problemu, przywrócenia osobie równowagi wewnętrznej i dostarczeniu wsparcia emocjonalnego. Do tego celu wykorzystuje zasoby zarówno osoby jak i jej otoczenia.