Psychoterapia

Psychoterapia to spotkanie dwóch osób, którego powodzenie zależne jest od poczucia bezpieczeństwa klienta w kontakcie z terapeutą oraz od zaufaniu mu i otwartości wobec niego. W trakcie spotkań staram się zapewnić osobie bezwarunkową akceptację, empatycznie rozumieć świat jej myśli i przeżyć oraz stwarzać warunki do bycia autentycznym. W ten sposób Klient ma okazję poznawania samego siebie, rozumienia mechanizmów swojego zachowania, przyglądania się własnym schematom myślenia i reagowania, poszerzając zakres rozumienia samego siebie. W obecności terapeuty przygląda się swojemu subiektywnemu rozumieniu rzeczywistości i konfrontuje to z tym, jaka ona jest realnie. Ten moment w psychoterapii bywa trudny, ale przejście go stwarza szansę na zmianę i takie ułożenie światów wewnętrznego i zewnętrznego, by były one bardziej harmonijne.

Psychoterapię prowadzę w nurcie poznawczo-behawioralnym, co oznacza, że wiele pracy psychoterapeutycznej skoncentrowana jest wokół odczuć, ale również myśli i przekonań klienta oraz ich reorganizacji, w taki sposób, aby były bardziej adaptacyjne. W czasie sesji terapeutycznych dostarczam również sporą dawkę psychoedukacji oraz ćwiczeń związanych z nauczeniem klienta nowych sposobów zachowania i reagowania w trudnych dla niego sytuacjach.