Zmiany w życiu

Dlaczego pracuję z osobami w sytuacji zmiany?

Bo wtedy zazwyczaj pojawia się niepokój, niekiedy poczucie straty, innym razem obawa o przyszłość, o siebie, odczucie pustki, nadmiar myśli, nadmiar emocji albo na odwrót brak odczuwania, poczucie zastygnięcia. To tylko kilka przykładów, kiedy osoba zgłasza się po pomoc z pragnieniem powrotu do stanu właściwej dla niej harmonii. Powodów do kontaktu z psychologiem i psychoterapeutą może być jednak znacznie, znacznie więcej.

 

Czym jest zmiana?

Może być czymś dosłownym, takim jak zmiana zawodu, miejsca zamieszkania, pracy, stanu cywilnego, ale też jakości życia. Może być czymś bardziej dyskretnym, związanym z próbą zmiany w myśleniu, zmianą przekonań, postępowania, czy reagowania emocjonalnego i behawioralnego na jakieś sytuacje.

 

Potrzeba zmiany może być związana z niekontrolowanymi emocjami, nadmiernym lękiem, stresem, trudnościami w relacjach w domu, w pracy, z niską samooceną, niedocenianiem albo przecenianiem siebie, z brakiem poczucia bezpieczeństwa, z doznaną krzywdą, niezaspokojonymi potrzebami, z krytycznym głosem w sobie, z przekonaniem o własnej wyjątkowości, przepracowaniem lub np. z chorobą.

Niezależnie, czego dotyczy, warto abyśmy przeżywali ją świadomie, w poczuciu że wiemy dokąd zmierzamy.

 

Zmiany doświadczyłam wielokrotnie. Wiem z autopsji jak jest trudna. Wiem także, jak wiele może dawać satysfakcji i jak bardzo może poprawiać jakość życia.

Wiem również, że zmiany w życiu są nieuniknione. Zawsze jednak ich celem jest osiągnięcie spokoju, harmonii i równowagi. I do tego prowadzi praca z psychologiem i psychoterapeutą.

 

Na pytanie, czy my kierujemy zmianą, czy zmiana kieruje nami, opowiadam się za tym pierwszym wariantem. Zdecydowanie jestem za tym, aby wziąć odpowiedzialność za zmianę. Żeby zmianę przeżyć świadomie, żeby była ona bliżej nas.