Obszary pracy

 • Przewlekły stres,
 • Nadmiarową nerwowość,
 • Problemy z regulowaniem emocji tj. lęk, złość,
 • Trudności w relacjach z innymi ludźmi
 • Trudność w adaptacji do nowych sytuacji życiowych
 • Kryzys psychiczny
 • Strata kogoś bliskiego bądź czegoś ważnego (np. pracy)
 • Wyczerpanie fizyczne, emocjonalne, intelektualne i duchowe, przejawiające się np. w kłopotach ze snem, ogólnym przemęczeniem, odczuciem zobojętnienia, bólami głowy, problemami gastrycznymi, dolegliwościami kręgosłupa, rozdrażnieniem, poczuciem przygnębienia czy bezsilności.
 • Wypalenie zawodowe
 • Lęk (fobie, panika)
 • Depresja
 • Zaburzenia osobowości

 

Pracuję również z osobami zainteresowanymi swoim rozwojem osobistym,

 • poszukującymi celu w życiu,
 • pragnącymi bardziej poznać siebie,
 • dążącymi do poprawy jakości życia,
 • zwiększenia efektywności pracy,
 • rozważającymi zmianę w życiu.